Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

Neketiri
8872 5b13 390
Reposted fromdumdummy dumdummy viaimbryk imbryk

August 16 2019

Neketiri
Gdziekolwiek pójdziesz, bierzesz swoje gówno ze sobą. Możesz chodzić z czernią w brzuchu na co dzień, ta czerń rozlewa się na całe ciało, zalewa łeb, wpływa w żyły. I tak chodzisz sobie z tą czernią i fantazjujesz. Fantazjujesz, że gdzieś tam jest magiczna kraina, w której się jej pozbędziesz. W której się w końcu, kurwa, umyjesz.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx

August 02 2019

Neketiri
3459 0bb2 390
Reposted fromzciach zciach

July 31 2019

Neketiri
2208 440a 390
Reposted fromthetemple thetemple

July 29 2019

Neketiri
0663 3242 390

July 28 2019

Neketiri
9770 7fea 390
Reposted fromyannim yannim

July 12 2019

Neketiri
8618 02d4 390
Reposted fromniente niente
Neketiri
8647 d3c7 390
Reposted fromtotal1ty total1ty

July 10 2019

Neketiri
Reposted fromgruetze gruetze
Neketiri
3818 f35a 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaanneyanee anneyanee

July 08 2019

Neketiri
5747 1510 390
Reposted frombearded bearded
Neketiri
5821 3a11 390
Reposted fromsmoke11 smoke11

July 03 2019

Neketiri
1829 aa66 390
Reposted fromnyaako nyaako

July 02 2019

Neketiri
1175 36b1 390
Reposted fromwyczes wyczes

July 01 2019

Neketiri
0141 62af 390
Reposted fromsoftboi softboi
Neketiri
9764 be49 390
Reposted frombearded bearded viaNatia1997 Natia1997
Neketiri
9077 d371 390
Reposted fromfeegloo feegloo

June 30 2019

Neketiri
8648 a2c7 390
Reposted fromgrobson grobson
Neketiri
9015 f0f6 390

June 29 2019

Neketiri
Reposted fromFlau Flau viaanneyanee anneyanee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl